Pravila o nakupu ladijskih vozovnic

Hitro iskanje križarjenj ...

Razvrsti po ceni

SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA O NAKUPU LADIJSKIH VOZOVNIC

Splošni pogoji in pravila o nakupu ladijskih vozovnic

I.
SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji in navodila za ladijski prevoz so sestavni del ladijske vozovnice.

II.
PRIJAVA

Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse potrebne podatke in vplačati trajektni prevoz v celoti. Potnikova prijava velja za potrjeno, ko prejme potrditev ladijskega prevoza s strani agenta/ladjarja.

III.
PLAČILO

Za vse trajektne vozovnice je potrebno vplačati celotno vrednost vozovnice ob prijavi. Potnik se zavezuje plačati razliko, ki bi nastala zaradi morebitne računske napake prodajalca, prav tako se prodajalec obvezuje vrniti potniku preveč zaračunani znesek, ki izvira iz računske napake. Ta obveza velja do izteka poslovnega leta.

IV.
STORITVE, KI SO ZAJETE V CENI LADIJSKE VOZOVNICE

V ceno ladijske vozovnice je vključen ladijski prevoz potnika in vozila (če je bilo vozilo najavljeno). Če potnik želi naročiti obrok na ladji, lahko to stori direktno na ladji. Skupine lahko naročijo obrok tudi ob prijavi.

V.
CENE

Cene ladijskih vozovnic so določene v programih ladijskih prevoznikov, veljajo pa od dneva objave. Ladjar si pridržuje pravico do spremembe cen v skladu z zakonom o obligacijskih razmerjih. O morebitni spremembi cene ladijske vozovnice se potnika obvesti.

VI.
POTNI DOKUMENTI

Potnik, ki se prijavlja na ladijski prevoz v tujino, mora imeti veljaven potni list še vsaj 6 mesecev po zaključku potovanja. Potnik si je dolžan pred pričetkom potovanja pridobiti vizum za države v katere potuje, če je le-ta potreben.

VII.
POTNIKOVA ODPOVED LADIJSKEGA PREVOZA

Če potnik želi odpovedati ladijski prevoz, lahko to stori le na mestu, kjer se je prijavil. Odpoved mora biti pisna. Datum odpovedi je osnova za obračun stroškov odpovedi ladijske vozovnice, kateri se zaračunajo po spodnji lestvici.

Za odpoved individualne rezervacije:
- od datuma rezervacije do 30 dni pred odhodom ladje = 90% povrnitev zneska vozovnice
- od 29 do 15 dni pred odhodom ladje = 70% povrnitev zneska vozovnice
- od 14 dni do 7 dni pred odhodom ladje = 50% povrnitev zneska vozovnice
- od 7 dni do 0 dni pred odhodom oz. na dan odhoda ladje =   0% povrnitev zneska vozovnice

Odpoved individualne rezervacije pri Moby Lines in Corsica Ferries:
- od datuma rezervacije do 30 dni pred odhodom ladje = 90% povrnitev zneska vozovnice
- od 29 do 10 dni pred odhodom ladje = 70% povrnitev zneska vozovnice
- od 9 dni do odhoda ladje = 0% povrnitev zneska vozovnice

Odpoved rezervacije po akcijskih ponudbah ali posebnih tarifah Pex, Best Offer, Jackpot itn. ni možna. Prav tako ni povračila zneska vozovnice. Storno stroški so 100%.

Za odpoved skupinske rezervacije:
-do izteka opcije = ni odpovednih stroškov
-po izteku opcije = veljajo posebni skupinski pogoji

Med prevozom se lahko potnik odloči, da prekine potovanje samo na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik prevoz prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov.

Za vsako spremembo rezervacije se zaračuna administrativne stroške v višini 15,00 EUR, pri ladjarju Anek Lines in Minoan Lines 30,00 EUR, če je vozovnica že bila izpisana se zaračuna administrativne stroške 15,00 EUR na vozovnico.

VIII.
POVRNITEV ZNESKA LADIJSKE VOZOVNICE

Aplikacijo za povrnitev zneska dela neizkoriščene vozovnice se preda prodajalcu, ki je vozovnico izdal. Znesek dela neizkoriščene vozovnice se potniku povrne v šestih mesecih od datuma odhoda, če je le-ta upravičen.

IX.
LADIJSKA VOZOVNICA Z ODPRTIM DATUMOM POVRATKA

Vozovnica z odprtim datumom povratka je veljavna 6 mesecev od datuma izdaje vozovnice. Rezervacija povratka mora biti izvršena pri generalnih agentih ladjarja, vsaj 30 dni pred odhodnim datumom. Potrditev je odvisna od razpoložljivega prostora na ladji. Ladjar ni odgovoren oz. obvezen priskrbeti prostor na ladji potnikom z vozovnicami z odprtim datumom povratka, ki nimajo potrjene rezervacije.

X.
IZGUBA LADIJSKE VOZOVNICE

Potnik, ki je izgubil vozovnico oz. dokumente ali so le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za vstop v določeno državo ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Nova vozovnica se izda proti plačilu celotnega zneska vozovnice.

XI.
CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI

Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise; če zaradi nespoštovanja le-teh ne bi mogel nadaljevati prevoza, nosi vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

XII.
ZDRAVSTVENI PREDPISI

V primeru, da so za v državo v katero potnik potuje zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti  mednarodno potrdilo, z vpisanimi opravljenimi cepljenji.
 
XIII.
REKLAMACIJE

Potnik je dolžan že na sami ladji podati reklamacijo odgovorni osebi in zahtevati pisno potrdilo (zapisnik) o dejanskem stanju, v kolikor smatra, da je prišlo do neizpolnjevanja plačanih storitev. To je hkrati predpogoj za obravnavo reklamacije s strani C&FC, Portorož. Potnik mora vložiti svojo individualno pisno pritožbo najkasneje v 6-ih dneh po končanem potovanju na prodajno mesto, kjer je kupil ladijsko vozovnico. Organizator je dolžan izdati pisni odgovor k navedeni pritožbi v 21-ih dneh po njenem prejetju oziroma, če potnik ni priložil vseh potrebnih dokumentov v roku, potrebnem za njihovo pridobitev.
Dokler organizator na reklamacijo ne odgovori, se potnik odreče posredovanju katerekoli druge osebe, sodnih ustanov ali dajanja informacij javnim glasilom.

XIV.
VKRCANJE

Potnik se mora na dan odhoda zglasiti v pristanišču vsaj 2 uri pred izplutjem ladje. Na okencu za prijave »Check-in« preda vozovnico in dobi kupone za vkrcanje »embarkation coupon«. Po policijski in carinski kontroli se potnik napoti do ladje. Potniki, ki so rezervirali kabino, dobijo ključe na ladijski recepciji ali v pristanišču ob prijavi.
Ladijska garaža ostane med plovbo potnikom nedostopna.

XV.
INFORMACIJE

Ustne informacije, ki jih dobi potnik na prijavnem mestu, ne obvezujejo agente bolj kot navedbe v ponudbi.

XVI.
KONČNA DOLOČILA

V primeru spora med strankama je za vse spore pristojno sodišče v kraju poslovanja odgovornega organizatorja.

 
Prepustite se prijetnem potovanju – stopite na eno naših linijskih ladij in že ste na dopustu. Nič več utrujajočih poti, sedaj lahko potujete udobno in zabavno, z vozilom kar v ladijski garaži. Za tiste s kamp prikolico nudimo tudi posebne pogoje kampiranja na trajektu.
Na ladji lahko najdete poleg udobnih in klimatiziranih kabin tudi restavracijo, disko, več barov, bazen in igralnico. Nova generacija trajektov omogoča obenem rekordno hitro plovbo. Vse naše ladje nosijo tudi certifikat kakovosti ISO 9002.


Poleg ladijskih prevozov vam lahko ponudimo:
- najrazličnejšo ponudbo križarjenj po vseh morjih sveta,
- zastopstvo in prodajo storitev letalskih prevoznikov,
- zastopstvo in prodajo storitev železniških prevoznikov,
- rezervacije hotelov po svetu.

Pokličite nas in se pustite prepričati !


Želimo vam mirno morje in prijetno potovanje!

Tel: 01 530 53 60
e-mail: info@atlantica.si
Dunajska 128, 1000 Ljubljana